Arkiv

Fyns smukkeste fiskerleje

 

Thorøhuse Bylaug

Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug

 

Fredag d.25 marts 2011 kl. 18.30.

 

Spisning: 18.30-19.30 wienerschnitzel m. gemüse

 

pris:75,-kr.

 

Tilmelding til Margrethe: 64713868 senest mandag d. 21.3.11

 

Generalforsamling: 19.30 med kaffe/te og lagkage

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Valg af referent.

 

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed v/formanden.

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.

 

5. Forslag fra bestyrelsen.

 

6. Forslag fra medlemmerne (senest en uge før til formanden. (Bolette Eggers)

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Bolette Eggers, Margrethe Vestergaard og Henrik Ullum er på valg og modtager genvalg. Niels Nielsen og Palle Isaksen er på valg som suppleanter og modtager genvalg.

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Otto Malmmose og Bente Hyldgård er villige til genvalg.

 

9. Fastsættelse af kontingent. 75,-kr. pr. medlem.

 

10. Evt.

 

Det er muligt at betale kontingent for 2011 ved indgangen, hvis man ikke allerede har betalt det omdelte girokort. Vi håber at se ligeså mange som sidste år. På gensyn: Bestyrelsen