Velkommen


THORØHUSE BYLAUG

byder

velkommen til  Thorøhuse

Bylauget tager sig af byens relationer til myndighederne på borgernes vegne. Det værner om at beskytte den smukke og sårbare natur, når ubetænksomme giver anledning til, at der gribes ind. Forårets strandrensning, hvor frivillige får sig en dejlig vandretur langs stranden, mens de samler affald og gør klar til at nyde den fantastiske badestrand langs Drejet og Øret. Bylaugets bro-udvalg efterser i foråret badebroen, så de sæson-tidlige badegæster kan få sig en frisk svømmetur i Lillebælts klare vand. Det lokale blad Thorøhuse Posten samt uddeling af en årlig forskønnelsespris er også med på Bylaugets aktivitetsliste

Aflyst


Vi prøver igen, måske får vi lov.

Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug.

Torsdag d. 28. maj 2020 kl.18.30.

Spisning fra 18.30-19.30   Schnitzler med gemüse af huskokken Flemming. Pris: 0,00 kr. for medlemmer.

Tilmelding til spisning til Bente Hyldgaard senest søndag d.24. maj på mail: bhygaard@gmail.com eller personlig henvendelse til Bente: Jacob Gades Vej 23 gennem porten indtil gården. (Dårlig mobildækning.)                                                                      

Generalforsamling med kaffe/te og lagkage 19.30 for medlemmer. Kontingent 100kr. til kassereren kan stadig nås.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed v/formanden.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet v/kassereren.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmerne senest d.7. maj til formanden. (Bolette Eggers) mail: eggers@mail.dk
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Palle Isaksen og Lasse Lauridsen er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg. Bente Hyldgaard og Niels Nielsen er på valg som 1. og 2. suppleant og modtager genvalg.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Preben Hansen er villig til genvalg til revisor. Palle Jensen er villig til genvalg til revisorsuppleant.
  9. Fastsættelse af kontingent. 100kr. pr. medlem.

 Tilmelding efter FØRST TIL MØLLE grundet CORONA-AFSTAND VED BORDENE. Max: 50 personer. ( Afhængig af Statsministerens udmelding om forsamlinger i uge 19. )

PÅ GENSYN BESTYRELSEN.

 Fyns smukkeste fiskerleje