Thorøhuse herligheder

Fyns smukkeste fiskerleje


Thorøhuses herligheder
Syd for den gamle fynske købstad Assens fører vejen langs kysten ved Torø Vig gennem Nyhuse, op over ”Klintenden” og ind til det idylliske fiskerleje Torø Huse – eller Thorøhuse, som de ældre torøhusere foretrækker det.


Når man fra Assens kører ind i Thorøhuse, præges byen af de ældste bygninger fra midt i 1800-tallet med stråtag og tæt bebyggelse. Her ses den smukt restaurerede garage, som tidl. hørte til øen Torø. Her boede færgemanden, som fragtede folk og fæ over til Torø. Her afleverede de handlende deres varer, som skulle sejles over til øen. I det skarpe sving, hvor Torø Huse Vej bliver til Saltoftevej, fører vejen til højre ned ad Torøgyden til det gamle færgeleje, hvor færgemanden havde sin båd.

Gaderne hedder Barkegryden, Ulkestræde, Fiskerstræde, Bådsstræde, Slippen og Fiskemaen. Gode solide navne, som vidner om tiden i et lille fiskerleje, hvor fiskerne slæbte deres kærrer og småvogne med dagens fangst hjem gennem de smalle gyder og stræder. På stranden havde de deres joller, deres net og andet fiskegrej – eller bådene lå for svaj i den dejligt beskyttede naturhavn. Dengang var det fiskeriet, som dominerede. I 1930’erne skete der skade på det vigtige ålegræs på Lillebælts bund til stor skade for fiskeynglen. Erhvervsfiskeriet forsvandt, da især torsk forsvandt fra området.


I dag er naturhavnen endnu mere beskyttet, efter at Torø Sund i begyndelsen af 1990’erne sandede til – og selv om der er flere fritidsfiskere i området, er det lystsejlernes både, som dominerer havnebilledet. Et smukt syn i solnedgangen over fiskehusene og mod Torø - den lille ø få hundrede meter ude i Lillebælt.


I Thorøhuse’s storhedstid 1870-1920 blev størsteparten af byens huse bygget. Det var et fiskersamfund præget af hårdt arbejde, slid og nøjsomhed. Husene var/er små og de ligger tæt. Netop denne tætte bebyggelse med de smalle gyder og stræder skaber i dag det idylliske bymiljø, som gør Torø Huse til noget helt specielt.


I byens hovedgade, Jacob Gades Vej, boede komponisten Jacob Gade fra 1943 til sin død som 84-årig i 1963. Med kompositionen Tango Jalousi fra 1925 vandt han sin verdensberømmelse og sin rigdom. Selv her 80 år efter hører Tango Jalousi til de 10 mest spillede danske kompositioner i udlandet. Hans hus er i dag i privat eje.

Året rundt kan man nyde naturens mangfoldighed og skønhed ved stranden og vandet ved Thorøhuse. Byens beliggenhed omkranset af Lillebælt giver et helt fantastisk lys i forårets solopgang, lige som solnedgangens smukke farver på himlen kan få enhver til at stoppe op fra hverdagens ræs og stress. Her er der ro og fred, som varmer sjælen.


En vandretur til Torø er en fredfyldt og oplevelsesrig tur. Stranden forandrer sig fra dag til dag. Fuglelivet er rigt og synet af en flok svaner – den danske nationalfugl – som med deres karakteristiske lyd flyver hen over vandet, strandsøerne og strandengene er bare et smukt syn. Naturens forunderlige sommerprogram fra det spæde lysegrønne forår til efterårets gyldne farver præsenterer et væld af planter, der på disse strandenge overlever i den brændende sol, i tørke og med oversvømmelse, når tidevandet går 1 meter over dagligt vande. Den årvågne vandrer finder fuglereder med æg, ser de mange ænder, måger og rovfuglene, som muser på jagt efter føde. I sivene høres en livfuld kaskade af fuglelyde, som bevidner de gode føde- og opvækstmuligheder.


Thorøhuse Bylaug og Forsamlingshuset er byens 2 dominerende foreninger. I et godt samarbejde udvikles og dyrkes det gode naboskab, de sociale relationer, nabohjælpen og en kommen-hinanden-ved kultur. Her er der plads til både børn og ældre og de, som har kræfterne og energien til at yde noget for fællesskabet.


Thorøhuse Forsamlingshus – Gobio er det latinske navn for en fisk – er byens kulturelle aktivitetshus. Udlejning til private fester, fællesspisning, cabaret, jazz- og folkemusik-koncerter, Skt. Hans-fest, ålegilde, julemarked og traditionelt juletræ for børn og ældre inden året slutter af med fælles nytårsfest.


Bylauget tager sig af byens relationer til myndighederne på borgernes vegne. Det værner om at beskytte den smukke og sårbare natur, når ubetænksomme giver anledning til, at der gribes ind. Forårets strandrensning, hvor frivillige får sig en dejlig vandretur langs stranden, mens de samler affald og gør klar til at nyde den fantastiske badestrand langs Drejet og Øret. Bylaugets bro-udvalg efterser i foråret badebroen, så de sæson-tidlige badegæster kan få sig en frisk svømmetur i Lillebælts klare vand. Det lokale blad Thorøhuse Posten samt uddeling af en årlig forskønnelsespris er også med på Bylaugets aktivitetsliste.
Thorøhuse er nemlig den lille, fredelige og idylliske fiskerby, som ligger midt i den skønneste natur med Lillebælts klare vand og strande – og alligevel tæt på uundværlige aktiviteter, skoler og indkøbsmuligheder i Assens. Tættere på end i mange forstæder til andre købstæder. Og alligevel en by helt for sig selv – som vi holder af og værner om.


Palle Isaksen (2011)